brochure

Wie wordt beschouwd als een “onderneming”?

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Verschillende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van vennootschappen1 en het Wetboek van economisch recht (WER) werden aangepast door de wet van 15 april 2018, waaronder de definitie van het woord “onderneming”.

  Die wet is opgenomen in boek I van het Wetboek van economisch recht en trad op 1 november 2018 in werking.

  In deze communicatie willen we in de eerste plaats:

  1. de aandacht vestigen op de wijzigingen die zijn aangebracht aan de definitie van “onderneming”;
  2. met de precisering dat wat het Wetboek van economisch recht betreft, deze nieuwe definitie enkel van toepassing is op boek XX en meer in het bijzonder op artikel I.22, 7/1°.
  Laatst bijgewerkt
  13 maart 2020