werken in de nabijheid van pijpleidingen

Werken in de nabijheid van pijpleidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Voorkom beschadiging van pijpleidingen tijdens graafwerken

   

  Meld uw werkzaamheden aan de uitbaters van pijpleidingen

  Ongevallen met leidingen voor het vervoer van gevaarlijke producten onder druk kunnen ernstige gevolgen hebben voor mensen die in de buurt aanwezig zijn, voor goederen en voor het leefmilieu.

  De meeste ongevallen zijn te wijten aan schade tijdens graafwerken

  Daarom bent u wettelijk verplicht om, als aannemer, bouwheer, architect of studiebureau, aan de uitbaters van pijpleidingen vooraf de werken te melden die u plant binnen een zone van 15 meter rond pijpleidingen (koninklijk besluit van 21 september 1988).

  Zo kunnen zij u tijdig de nodige informatie meedelen (zie hierna). In deze brochure wordt enerzijds toegelicht hoe u de werken moet melden en anderzijds hoe u veilig moet te werk gaan.

  Laatst bijgewerkt
  20 februari 2018