werken in de nabijheid van pijpleidingen

Werken in de nabijheid van pijpleidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Voorkom beschadiging van pijpleidingen tijdens graafwerken

  Meld uw werkzaamheden aan de uitbaters van pijpleidingen

  Ongevallen met leidingen voor het vervoer van gevaarlijke producten onder druk kunnen ernstige gevolgen hebben voor mensen die in de buurt aanwezig zijn, voor goederen en voor het leefmilieu.

  De meeste ongevallen zijn te wijten aan schade tijdens graafwerken uitgevoerd door derden (grondwerken, woelwerken, drainering, …)

  Daarom bent u wettelijk verplicht om, als bouwheer, aannemer, architect of studiebureau, aan de uitbaters van pijpleidingen (hierna ‘vervoerders’ genoemd) vooraf de werken te melden die u plant binnen een zone van 15 meter rond pijpleidingen of meer indien de uitvoering van die werken schade kan berokkenen aan de stabiliteit van de zone van 15 meter of aan de integriteit van de vervoerinstallaties (de zone van 15 m is de beschermde zone zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 21 september 1988).

  Zo kunnen die vervoerders u tijdig de nodige informatie meedelen.

  In deze brochure wordt enerzijds toegelicht hoe u de werken moet melden en anderzijds hoe u veilig moet te werk gaan.

  Laatst bijgewerkt
  19 mei 2020