Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen n.e.g.- Concurrentievermogen van de sector - Juni 2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De prestaties van de verschillende sectoren in termen van concurrentievermogen kunnen sterk uiteenlopen naargelang de gehanteerde determinanten. Naast de "Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie", waarin de FOD Economie eenmaal per jaar een diagnose stelt van de prestaties van de volledige economie, wordt het concurrentievermogen per sector onderzocht en worden de resultaten van de voor België geselecteerde indicatoren vergeleken met die van zijn voornaamste handelspartners.

Op basis van zijn belangrijke aandeel in de Belgische economie, zijn exportprestaties en zijn interacties met andere sectoren werd de sector vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen geselecteerd voor de sectoranalyse (In 2016 werd de sector vervaardiging van transportmiddelen onder de loep genomen). In 2016 kende de industriële bedrijvigheid in deze sector een lichte groei (+0,6 % in een jaar), na een daling met 1,5 % in 2015. De industriële productie van de sector blijft evenwel lager dan het gemiddelde niveau dat tussen 2010 en 2015 werd genoteerd. In de verwerkende nijverheid als geheel nam de bedrijvigheid sterker toe (+2,5 % na +0,2 % in 2015).

De meeste van de gekozen indicatoren bestrijken de periode 2008 tot 2015. De gebruikte gegevens komen overwegend uit officiële bronnen als de OESO, Eurostat, de AD Statistiek-Statistics Belgium en het Instituut voor de nationale rekeningen (INR).

De sector vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen (kortweg de sector vervaardiging van machines of CK) wordt in de NACE-nomenclatuur weergegeven onder code 28. De activiteiten van afdeling NACE C28 worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik (NACE 28.1), waaronder de vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen (NACE 28.11), de vervaardiging van hydraulische apparatuur (NACE 28.12), de vervaardiging van andere pompen en compressoren (NACE 28.13), de vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen (NACE 28.14) en de vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen (NACE 28.15).

  • Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik (NACE 28.2) waaronder de vervaardiging van ovens en branders (NACE 28.21), de vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen (NACE 28.22), de vervaardiging van kantoormachines en –uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) (NACE 28.23), de vervaardiging van elektrisch handgereedschap (NACE 28.24), de vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik (NACE 28.25) en de vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik (NACE 28.29).

  • Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw (NACE 28.3), waaronder met name de vervaardiging van tractoren, maaimachines, oogst-, rooi- en dorsmachines.

  • Vervaardiging van niet-verspanende machines voor metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen (NACE 28.4).

  • Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (NACE 28.9), zoals voor de metallurgie (NACE 28.91), voor de winning van delfstoffen en voor de bouw (NACE 28.92), voor de productie van voedings- en genotmiddelen (NACE 28.93), voor de productie van textiel, kleding en leer (NACE 28.94), voor de productie van papier en karton (NACE 28.95), voor de kunststof- en rubberindustrie (NACE 28.96) en voor andere specifieke doeleinden (NACE 28.99).

In België zijn de activiteiten van de CK-sector vooral geconcentreerd in de subsectoren:

  • 28.30, met CNH Industrial Belgium, die 3.188 werknemers in dienst heeft;

  • 28.25, met Baltimore Aircoil International en Isocab (resp. 308 en 144 werknemers);

  • 28.13, met Atlas Copco, die 2.500 werknemers in dienst heeft.

De Belgische markt van de CK-sector bestaat uit multinationals die uitvoeren over de hele wereld, uit ondernemingen in België die vooral de buurlanden viseren maar ook de wijdere uitvoer en Belgische ondernemingen die zich richten op de binnenlandse markt.

De multinationals nemen in de sector NACE 28 een belangrijke plaats in: in België bestaat deze uit enkele internationale moederbedrijven, maar omgekeerd beschikt hij ook over talrijke filialen met een moederonderneming in het buitenland.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018