distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie - mei 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Chantal Binotto, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe en Vincent Vanesse

Publicatiedatum

In het kader van een nauwere samenwerking tussen het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie werd een gemeenschappelijk project op stapel gezet rond het uitvoeren van sectorale conjunctuuranalyses.

De FOD Economie zal, in samenwerking met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, on-der meer zijn expertise inzetten om een uitgebreide conjunctuurstudie te maken van di-verse sectoren, zoals de distributie, de voeding, de chemie en de textiel.

Het huidige rapport “Economische conjunctuur in de distributie – mei 2019” werd samen-gesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie (Chantal Binotto, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe en Vincent Vanesse). Het werd nauwgezet nagelezen door het stuurcomité (Emmanuel De Béthune, Lieselot Smet en Peter Van Herreweghe).

De positieve ervaringen van deze samenwerking en krachtenbundeling bieden talloze per-spectieven voor een samenwerking tussen de FOD Economie en het secretariaat van de CRB voor andere projecten en studies. De twee directies hebben overigens een protocolakkoord gesloten om dit soort samenwerking structureel in de twee instellingen te verankeren en zij staan positief tegenover een verdere uitbreiding van deze samenwerking in het kader van de sectorale conjunctuuranalyses van de bijzondere adviescommissies van de CRB.
 

Laatst bijgewerkt
17 juli 2019