""

Verslag over de economische conjunctuur in de textiel- en kledingindustrie - februari 2024

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  Het verslag over de economische situatie in de textiel- en kledingindustrie wordt jaarlijks gepubliceerd. Het doel van het verslag is om alle belangstellenden te informeren over de economische ontwikkelingen in de genoemde sectoren door verschillende relevante economische indicatoren die in vier groepen zijn onderverdeeld

  1. indicatoren van de bedrijvigheid (omzet, investeringen, productie)
  2. werkgelegenheidsindicatoren (aantal arbeidsplaatsen, aantal werkgevers)
  3. indicatoren van de ondernemingsdynamiek (oprichting en uitschrijving van bedrijven, aantal btw-plichtige bedrijven, faillissementen)
  4. indicatoren van de buitenlandse handel (uitvoer, invoer en handelsbalans)

  Het verslag bestaat uit drie delen. Het eerste deel schetst de economische context geschetst en geeft de groeivooruitzichten.

  Het tweede deel geeft een algemeen beeld van de twee sectoren via verschillende relevante indicatoren.

  Het derde deel ten slotte trekt de belangrijkste lessen uit de sectorale analyse en bestaat uit sectorale fiches op 4-digitniveau volgens de NACEBEL-nomenclatuur en uit grafieken van de belangrijkste handelspartners.

  Laatst bijgewerkt
  30 april 2024