""

Verslag over de economische conjunctuur in de chemische nijverheid, de farmaceutische industrie en de verwerking van kunststof en rubber - oktober 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Het verslag over de economische conjunctuur in de chemische industrie, de farmaceutische industrie en de verwerking van kunststof en rubber wordt jaarlijks gepubliceerd. Het doel ervan is alle belanghebbenden te informeren over de economische ontwikkelingen in deze sectoren aan de hand van verschillende relevante economische indicatoren die in vier groepen zijn verdeeld:

  1. Activiteitsindicatoren (omzet, investeringen, productie en productieprijzen)
  2. Tewerkstelling (arbeidsplaatsen, loonmassa, aantal werkgevers)
  3. Ondernemerschap (oprichtingen, schrappingen, btw-plichtige ondernemingen, faillissementen)
  4. Buitenlandse handel (uitvoer, invoer en handelsbalans)

Het verslag bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de economische context beschreven en worden de groeivooruitzichten gegeven. Het tweede deel geeft een algemeen beeld van de drie sectoren aan de hand van verschillende relevante indicatoren. Ten slotte worden in het derde deel de belangrijkste lessen getrokken uit de sectorale analyse en worden sectorale fiches op 3-digitniveau volgens de NACEBEL-classificatie en grafieken met de belangrijkste handelspartners gegeven.

Belangrijkste bevindingen van de editie 2022

  • Na een bijzonder positief jaar 2021 kende de chemische industrie in het eerste deel van 2022 een meer gemengde ontwikkeling. Terwijl de omzet en de investeringen een stijging kenden in het eerste kwartaal, vertoont de productie evenwel een daling in dezelfde periode. In het eerste kwartaal van 2022 nam het aantal arbeidsplaatsen opnieuw toe, hoewel het aantal werkgevers een daling vertoonde. In de eerste helft van het jaar werden er reeds twee faillissementen opgetekend, die tot verlies leidden van vier jobs. De dynamiek van de internationale handel tot slot hield verder aan, maar was opmerkelijker voor de invoer dan voor de uitvoer, wat leidde tot een nieuwe vermindering van het saldo op de handelsbalans
  • In het eerste deel van 2022 zijn de ontwikkelingen in de farmaceutische industrie meer gemengd dan in 2021, dat over het algemeen een gunstig jaar was voor de sector. Terwijl de investeringen en de productie verder bleven toenemen, net als de tewerkstelling en de buitenlandse handel, nam de omzet af, evenals het aantal werkgevers. De farmaceutische industrie telt reeds twee faillissementen in de eerste helft van 2022 en het aantal verloren jobs liep op tot reeds jarenlang ongekende hoogten. Tot slot verslechterde het saldo van de handelsbalans ten opzichte van het jaar ervoor.
  • In het eerste deel van 2022 zijn de ontwikkelingen in de rubber- en kunststofsector meer gemengd dan in 2021. Sommige indicatoren evolueren gunstig, zoals de omzet, de investeringen, de faillissementen en de buitenlandse handel, terwijl andere een negatief verloop kenden, met name dalen de productie, het aantal arbeidsplaatsen en het aantal werkgevers.
Laatst bijgewerkt
2 december 2022