Verslag over de economische conjunctuur in de chemische nijverheid, de lifesciences en de verwerking van kunststof en rubber - November 2020

Verslag over de economische conjunctuur in de chemische nijverheid, de lifesciences en de verwerking van kunststof en rubber - November 2020

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Chantal Binotto, Arno Noens, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe, Vincent Vanesse

Publicatiedatum

Table of Contents

  In 2019 is het ondernemersvertrouwen in de sector chemie- en lifesciences  gedaald en ligt onder het langetermijngemiddelde. Ondanks de verbetering in het eerste kwartaal van 2020 is het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal van 2020 gekelderd door de COVID19-pandemie..

  In 2019 daalde de gecumuleerde omzet voor de drie sectoren (C20-C21-C22)  met 0,9 % ten opzichte van 2018. De drie sectoren werden getroffen door de gezondheidscrisis en de gecumuleerde omzet daalde in de eerste zes maanden van 2020 met 9 % ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

  In 2019 is de productie in de chemische nijverheid (C20) in België en in de eurozone  gedaald, net als in de eerste zes maanden van 2020. In 2019 is de productie binnen de sector lifesciences (C21) in België en in de eurozone gestegen  en in de eerste zes maanden van 2020.

  In 2019 zijn de investeringen in de drie sectoren samen (C20-C21-C22)  in België nogmaals gestegen maar daalden in de eerste zes maanden van 2020 ten opzichte van de dezelfde periode in 2019.

  Het aantal arbeidsplaatsen in de chemische sector als geheel (C20-C21-C22) volgde een stijgende lijn van 2016 tot het eerste kwartaal van 2020, zowel ten opzichte van het voorgaande kwartaal als een jaar eerder. De chemische nijverheid (C20) is van alle geanalyseerde sectoren de meest intensieve in termen van tewerkstelling.

  In 2019 waren er in de chemiesectoren (C20-C21-C22) 2.068 btw-plichtige ondernemingen geregistreerd. Het aantal startende ondernemingen in 2019 in alle chemische sectoren (C20-C21-C22) steeg ten opzichte van 2018. De schrappingen van ondernemingen in de hele chemiesector (C20-C21-C22) zijn ongunstig geëvolueerd ten opzichte van 2018.

  In de eerste helft van 2020 daalde de uitvoer van de chemische nijverheid (C20)  ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (-11,4 %) en de invoer daalde.  in nog sterkere mate (-13,7 %). In het jaar 2019 bleven vooral Duitsland en Nederland de belangrijkste handelspartners voor zowel de uit- als invoer. In de eerste zes maanden van 2020 werd bij de farmaceutische nijverheid (C21)  het omgekeerde vastgesteld met een stijging van de totale uitvoer met 24,1 %, ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor, terwijl de invoer in die periode steeg met 17,8 %. In 2019 was de belangrijkste uitvoerbestemming de Verenigde Staten, terwijl het meeste werd ingevoerd vanuit Ierland. In de eerste helft van 2020 daalde de uitvoer en de invoer van kunststof en rubber (C22)  ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. In 2019 zijn de buurlanden van België  de belangrijkste handelspartners in de sector, zowel voor de uitvoer als voor de invoer.

  Laatst bijgewerkt
  8 februari 2021