Textiel en kleding

Verslag over de economische conjunctuur in de textiel- en kledingindustrie - december 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Chantal Binotto, Arno Noens, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe en Vincent Vanesse

Publicatiedatum

Table of Contents

  Het ondernemersvertrouwen in de textiel- en kledingindustrie (C13-C14) is licht gestegen in 2019, nadat het gedaald was tijdens het tweede semester van 2018.

  In 2018 noteerde de textiel- en kledingindustrie (C13-C14) voor het vierde opeenvolgende jaar een omzetdaling. De eerste negen maanden van 2019 bevestigen die dalende tendens.

  In 2018 stegen de investeringen in de textiel- en kledingindustrie (C13-C14) met 1,7 %. Tijdens de eerste negen maanden van 2019 stegen de investeringen met 14,6 %, in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien.

  In 2018 is de productie in de textielindustrie (C13) weer gedaald terwijl deze groeide in de kledingindustrie (C14). In 2018 zijn de producentenprijzen zowel in de textielindustrie (C13) als in de kledingindustrie (C14) gedaald.

  De structurele daling van het aantal arbeidsplaatsen in de textiel- en kledingsector in zijn geheel (C13-C14) lijkt aan te houden.

  In 2018 registreerde de textielsector in zijn geheel (C13-C14) 3.610 btw-plichtige ondernemingen, dit zijn er 175 meer dan in 2017 (+5,1 %). Deze gestegen ondernemersdynamiek is vooral te danken aan een stijging van het aantal kmo’s met minder dan 5 werknemers.

  In 2018 daalde het aantal faillissementen in beide sectoren samen (C13-C14) in vergelijking met 2017. Het aantal verloren gegane jobs als gevolg van die faillissementen in de textielsector in zijn geheel (C13-C14) nam in 2018 toe.

  Terwijl de Belgische textieluitvoer (C13) in 2018 daalde, steeg deze in de eerste zeven maanden van 2019. Het Verenigd Koninkrijk en de buurlanden van België waren de belangrijkste uitvoermarkten voor de textielindustrie in 2018 (C13).

  Anderzijds heeft de daling van de Belgische uitvoer van kledingartikelen (C14) die in 2018 werd waargenomen, zich in de eerste 7 maanden van 2019 voortgezet. België voerde de producten van de kledingindustrie (C14) voornamelijk uit naar de buurlanden en China.

  Laatst bijgewerkt
  13 maart 2020