""

Verkennend onderzoek en aanbevelingen rond de talentnoden van de farmaceutische industrie - februari 2023

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Observatorium voor de farmaceutische industrie

Publicatiedatum

Table of Contents

  De beschikbaarheid van het juiste talent is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de biofarma-sector in België en het behouden van de huidige concurrentiepositie.

  In deze tweede analysecyclus levert het Observatorium voor de farmaceutische industrie (OFI) een analyse en aanbevelingen over het thema “talent”. Het OFI beantwoordt drie concrete vragen:

  • Hoe versterken en behouden we lokaal talent?
  • Hoe trekken we internationaal talent aan en behouden we het?
  • Hoe bereiden we huidige talenten voor op de toekomst?

  Op basis van een voorafgaand verkennend onderzoek, aangevuld met interviews van experten en beleidsmakers heeft het observatorium zowel de sterktes als de grootste uitdagingen in België over talent in de biofarma-sector in kaart gebracht. Ten slotte heeft het observatorium een aantal aanbevelingen op korte en middellange termijn voorgesteld.

  Het verslag “Verkennend onderzoek en aanbevelingen rond de talentnoden van de farmaceutische industrie” werd door de OFI leden gevalideerd.

  Laatst bijgewerkt
  6 juni 2023