studie

Studie van de samenstelling van de prijs van rundvlees - juli 2018

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Tijdens de vergadering van het Ketenoverleg van 28 september 2016 hebben de deelnemers aan de FOD Economie gevraagd om het toenemend verschil te verklaren tussen de consumptieprijs van een kilogram rundvlees en de prijs van een karkas. Die vraag werd geïntegreerd in het werkprogramma van de dienst Prijzen en Marktwerking van de FOD Economie en het startschot voor de analyse werd gegeven in november 2017.

    In 2008 had de FOD Economie al een studie gerealiseerd over de componenten van de kostprijs van rundvlees, vertrekkende van de veeteelt tot en met de consumptie Voor de samenstelling van de kostprijs "af slachthuis" tot en met de distributie, had de FOD Economie al eens een beroep gedaan op FEBEV.

    In deze nota wordt eerst de rundvleesketen gekwantificeerd in termen van stromen levende dieren, karkassen en vlees. Vervolgens wordt er een analyse gemaakt van de marges en kosten binnen elke belangrijke schakel van de keten op basis van de beschikbare gegevens: de productiefase, de fase van de verwerking en de groothandel en de fase van de kleinhandel. De nota wordt afgesloten met een algemene raming van de verschillende componenten die mee bepalend zijn bij de samenstelling van de consumptieprijs.

    Laatst bijgewerkt
    25 januari 2019