Opbrengsten, kosten en marges in de rundvleeskolom - acutalisatie mei 2016

Studie van de Belgische vleessector: Opbrengsten, kosten en marges in de rundvleeskolom - Actualisatie mei 2016

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Prijzenobservatorium
Auteur(s)

Myrle Claessens, Mathias Ingelbrecht en Jean-Paul Theunissen

Publicatiedatum

Table of Contents

  De rundveehouders werden, net zoals de melkvee- en de varkenshouders, de afgelopen jaren geconfronteerd met dalende opbrengstenprijzen, wat gevolgen kan hebben voor de rendabiliteit.

  In 2013 werd reeds een uitgebreide actualisatie gepubliceerd van de eerder gemaakte studie over de rundvleeskolom. Vervolgens werden ook actualisaties gepubliceerd van de studies over de zuivel- en varkensvleeskolom. In deze nota wordt een beknopte actualisatie gemaakt van de studies over de rundvleeskolom.

  De geactualiseerde nota is als volgt opgebouwd:

  In een eerste hoofdstuk komt de eerste schakel in de rundvleeskolom aan bod, namelijk de rundveehouder. Aandacht gaat naar het verloop van de opbrengsten en de voornaamste kostenposten. De financieel-economische situatie van de rundveehouder wordt besproken aan de hand van boekhoudkundige resultaten van de gewesten.

  In een focus wordt meer uitleg gegeven over de rundvleesindex die de FOD Economie driemaandelijks op zijn website publiceert.

  Een tweede hoofdstuk belicht de rendabiliteit van de overige schakels in de rundvleeskolom, namelijk de mengvoederindustrie (NACE 10.91), veehandelaars (NACE 46.231), slachthuizen en uitsnijderijen (NACE 10.11) en de detailhandel (NACE 47.11).

  Het verloop van de consumptieprijzen van rundvlees in België en de buurlanden komt in een volgend hoofdstuk aan bod, net zoals de buitenlandse handel in rundvlees.

  De prijstransmissie in de rundvleesketen is het onderwerp van het vierde hoofdstuk.

  Tot slot worden de voornaamste bevindingen samengevat.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018