Etude

Studie over de toepassing van de bepalingen van het auteursrecht en de naburige rechten op de audiovisuele werken

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Sari DEPREEUW et Alain STROWEL (Université Saint-Louis Bruxelles - CIPI) Olivier BRAET et Eva VAN PASSEL (Vrije Universiteit Brussel - SMIT)

Publicatiedatum

Table of Contents

    In opdracht van de FOD Economie werd een studie uitgevoerd door onderzoekers van de Université Saint Louis Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel over de toepassing van de bepalingen van het auteursrecht en de naburige rechten op de audiovisuele werken. 

    Deze studie bestaat uit drie delen:  (i) een juridisch deel (waarin de geïdentificeerde pijnpunten betreffende audiovisuele werken en prestaties beschreven en geanalyseerd worden), (ii) een economisch deel (met een analyse van het waardenetwerk en de stakeholderbevraging) en (iii) een synthetisch deel dat enkele pistes voorstelt om de exploitatie van audiovisuele werken en prestaties te herbekijken.

    Deze studie zal besproken worden binnen het overlegcomité voorzien in artikel XI.282 WER.

    Laatst bijgewerkt
    26 januari 2018