Studie over de marktwerking van de sector uitbating van bioscoopzalen in België

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Prijzenobservatorium

Publicatiedatum

De studie van de sector NACE 5914 "Vertoning van films" valt binnen dit kader. Deze studie werd gerealiseerd door het Prijzenobservatorium naar aanleiding van de jaarresultaten van de horizontale screening van sectoren met betrekking tot de marktwerking in België2. In de horizontale screening van het jaar 2014 viel de sector van de uitbating van bioscoopzalen op door het hoge risico op een minder goede marktwerking. De belangrijkste indicatoren waardoor deze sector opviel waren de hoge concentratiegraad van de spelers en de grote stabiliteit van hun aantal in de tijd.

Andere factoren komen ook in aanmerking bij de keuze van deze sector:

  • Zijn economisch belang: de sector behaalde een (binnenlandse) omzet van 249,9 miljoen EUR in 2013 en had ongeveer 628 mensen in FTE in dienst3. Daarnaast is deze sector ook belangrijk voor de consument, omdat cinema en film één van de voornaamste vrijetijdsbestedingen is.
  • Actualiteit van de sector: in het verleden kreeg de Belgische Mededingingsautoriteit verschillende klachten over de sector4. In oktober 2015 werd een aanmelding van concentratie gedaan in het kader van het principeakkoord afgesloten door de Kinepolis Group voor de overname van de bioscopen van het bedrijf Utopolis.

De analyse van deze sector kan onderverdeeld worden in vier delen:

Het eerste deel van deze studie is bedoeld om de werking van de filmindustrie evenals de relatie tussen de verschillende actoren (filmproductie, filmdistributie en de uitbating van bioscoopzalen) te beschrijven. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de horizontale en verticale concentraties die deze sector karakteriseren, alsmede aan de subsidies toegekend aan de diverse actoren van de industrie.

Het tweede deel zal in detail de werking van de sector uitbating van bioscoopzalen analyseren. De analyse zal zich ook richten op de ontwikkeling van de vraag en het aanbod van de film en de onderhandelingsmacht van uitbaters en verdelers (distributeurs). Dit deel van het onderzoek zal ook aandacht besteden aan de modernisering en de toekomstige uitdagingen voor de sector tegenover de ontwikkeling van concurrerende producten (video op vraag, video-sharingsites, gemiste tv-uitzendingen op aanvraag...).

Het derde deel focust op de ontwikkeling, het niveau en de samenstelling van de prijs van een bioscoopticket. Een vergelijking van de evolutie van een ticketprijs in België met die van de belangrijkste buurlanden zal eveneens behandeld worden.

Het vierde deel van het onderzoek richt zich op de financiële situatie van de verschillende actoren in de industrie, door middel van een analyse van de rendabiliteit, de solvabiliteit en de liquiditeit.

Laatst bijgewerkt
14 februari 2018