Kmo-financiering 2014

Studie over de kmo-financiering 2014

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie nam daarop het initiatief om een studie over kmofinanciering te laten uitvoeren. Zo wordt de continuïteit van het onderzoek niet onderbroken op een moment waarop de financiering van kmo’s nog een aanzienlijk probleem vormt. Bovendien kon dan ook gepeild worden naar de eerste effecten van de nieuwe wet op de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen van 21 december 2013.

Het voorliggende rapport geeft de resultaten weer van dit onderzoek over kmo-financiering anno 2014.

In een eerste deel worden de resultaten voorgesteld van de enquête bij 6.640 kmo’s in België met een antwoordpercentage van 15,6 %. De gehanteerde methodologie maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken met de resultaten van vorige onderzoeken. Volgende thema’s worden achtereenvolgens behandeld:

  • vraag en weigering van bankkrediet, en ook de impact van de nieuwe wet op bankkredieten;

  • alternatieve financiering;

  • financieringsproblemen bij bancaire en alternatieve financiering;

  • kwaliteit van de dienstverlening van de bank;

  • de rating van de onderneming;

  • kennis en gebruik van overheidsmaatregelen.

Op vraag van het Kmo-observatorium van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie werd ook een bijkomend luik aan het onderzoek toegevoegd, namelijk de starters. De resultaten hiervan worden toegelicht in deel 2 van dit rapport.

Om de financieringsproblematiek van gestarte bedrijven in kaart te brengen werd hetzelfde enquêteformulier verzonden naar 4.000 ondernemingen die minder dan 4 jaar actief zijn. Dit leverde 110 bruikbare antwoorden op. De resultaten worden dus apart besproken aangezien er toch wel belangrijke verschillen zijn met de andere kmo’s.

In een derde deel worden de belangrijkste conclusies van de 2 voorgaande delen samengevat.

Ten slotte worden aanbevelingen voor kmo-financiering voorgesteld. Deze aanbevelingen kwamen tot stand na bespreking van de enquêteresultaten bij 3 panels van kmo’s en één sessie met cijferberoepen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018