""

Studie "Consumenten en zonnebanken"

Uitgever
Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor Consumentenorganisaties
Auteur(s)

Expansions / Leen De Cort

Publicatiedatum

Table of Contents

  De zonnebanken werden ontwikkeld in 1960, en werden ingeburgerd vanaf de jaren 80. In vergelijking met andere Europese landen wordt de zonnebank erg veel gebruikt in België. In 2015 ging 14 % van de Belgische bevolking minstens één keer onder de zonnebank. Het gebruik van de zonnebanken neemt sindsdien wel duidelijk af. Volgens de recentste cijfers van Kom Op Tegen Kanker (2022) zou maar 8% van de Belgen de zonnebank gebruiken.

  Met dit gebruik zijn een aantal gezondheidsrisico’s verbonden. De wetgever heeft daarom een aantal regels voor een veiliger zonnebankgebruik bepaalt. We vroegen ons af wat de impact van deze regels was. We bevroegen hierover 1703 Belgen.

  Korte samenvatting van de resultaten

  De resultaten bevestigen inderdaad dat het zonnebank gebruik de laatste jaren is gedaald. Maar van de personen die de zonnebank gebruiken, zijn er relatief veel die inschatten dat hun huid zeer gevoelig is (16% van de gebruikers stelt huidtype 1 te hebben. Normaal gezien mag iemand met huidtype 1 de zonnebank niet meer gebruiken). De klanten van zonnebankcentra zijn vragende partij om meer informatie te krijgen over de specifieke risico’s eigen aan hun huidtype.

  Ook de relatief jonge leeftijd van de actieve zonnebank gebruiker (de actieve gebruikers stellen dat ze rond hun 20ste begonnen zijn met zonnebanken), blijft een aandachtspunt. De kennis over de hogere risico’s bij zonnebanken op jongere leeftijd, bleek dan ook slecht gekend (slechts 33% van de bevraagde personen bleek hiervan op de hoogte). 

  Laatst bijgewerkt
  19 januari 2023