Analyse

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Olivier Standaert, Stefan Mertens, Leen D’haenens, Benoit Grevisse

Publicatiedatum

Table of Contents

    De markt voor persdistributie wordt over het algemeen weinig bestudeerd, afgezien van de cijfers, verslagen en memoranda van de belangrijkste betrokken partijen (uitgevers, distributeurs, beroeps-verenigingen). De kennis beperkt zich tot bepaalde algemene tendensen, zoals de daling van de verkoop van gedrukte kranten en de moeilijkheden waarmee buurtwinkels worden geconfronteerd bij het aangaan van nieuwe vormen van concurrentie. België vormt hierop geen uitzondering.

    Het doel van dit verslag is een gedetailleerd overzicht te geven van deze markt op basis van referentiebronnen. Voor zover dit werk nog niet is gedaan, moet het als basis dienen voor de volgende stappen in dit onderzoek. Hiervoor worden vooral de cijfers van de AMP, Belstat en Trends Top onderzocht. Samen maken deze gegevens het mogelijk om de evolutie van de persdistributiesector, het gewicht en de belangrijkste kenmerken van de verschillende distributienetwerken te meten.

    Laatst bijgewerkt
    18 november 2019