Social economy and social entrepreneurship: pioneer for a new inclusive and sustainable economy? - Notulen van het colloquium 9 maart 2021

Social economy and social entrepreneurship: pioneer for a new inclusive and sustainable economy? - Notulen van het colloquium 9 maart 2021

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Op 9 maart 2021 organiseerde de FOD Economie, in samenwerking met het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en met de steun van de Europese Commissie, het Single Market Forum “Social economy and social entrepreneurship: pioneer for a new inclusive and sustainable economy?”.

Sociale en klassieke ondernemingen, federaties, financieringsorganen, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en overheden kwamen er samen en bespraken het huidige en toekomstige beleid, wisselden goede praktijken uit en bespraken nieuwe denkpistes om de sociale economie beter te ondersteunen.

In de voormiddag vond er een rondetafeldebat plaats over de beoordeling en verbetering van het ecosysteem voor de sociale economie en het sociaal ondernemerschap. Dat debat kaartte de erkenning van de sociale ondernemingen en de sociale economie aan en de toegang tot hulp, steun en financiering door de actoren van de sociale economie.

In de namiddag organiseerden de drie regio’s elk een eigen workshop.

De sessie van het Waalse Gewest behandelde het thema impact: Meting, beoordeling en valorisatie van impact: welke impact op de onderneming, haar belanghebbenden en het nastreven van haar doelstellingen? Daarbij werd gekeken hoe sociale ondernemingen hun impact kunnen meten en welke rol overheden en geldschieters daarin (kunnen) spelen.

Het Vlaamse Gewest bekeek de samenwerking tussen reguliere en sociale ondernemingen in haar sessie De kracht van samenwerken is winst voor iedereen! Hoe kunnen we in tijden van COVID-19 bruggen bouwen tussen de sociale ondernemers en de reguliere economie en samen op zoek gaan naar duurzame oplossingen?

De sessie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest De uitdagingen van democratisch ondernemingsbestuur, ten slotte, behandelde het thema van democratisch bestuur (strategische aspecten, soorten van participaties, operationele vertaling van de participatie, vorming voor de implementatie, behoefte aan een wetgevende ondersteuning …) en dat dat niet beperkt is tot de sociale economie.

Voor meer informatie en om de sessies te herbekijken kan u terecht op de website van het Single Market Forum.

Laatst bijgewerkt
11 augustus 2021