Sectoraal panorama 2021- Overzicht 2020

Sectoraal panorama 2021- Overzicht 2020

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Het Sectoraal Panorama heeft als ambitie een overzicht te geven van de prestaties van de sectoren in België, op basis van officiële statistieken. Deze publicatie bestaat uit drie delen:

  • een eerste deel dat een overzicht geeft van de internationale conjunctuur,
  • een tweede deel waarin de prestaties van de Belgische industrie en dienstensector worden vergeleken met die van de eurozone,
  • en een derde deel, bestaande uit sectorale fiches, die de belangrijkste economische indicatoren weergeven.

Daarnaast zijn er samenvattende tabellen opgenomen om toe te laten de prestaties van sectoren met elkaar te vergelijken en om hun relatieve gewicht in de economie te beoordelen.

Uit de analyse blijkt dat de mondiale economie in 2020 hard werd getroffen door de COVID-19-pandemie, met een afname van de wereldwijde economische bedrijvigheid tot gevolg. De stijgende trend van de groei van de mondiale productie kwam tot stilstand, met een afname in 2020 ten opzichte van 2019. De daling van de mondiale productie tegenover het jaar ervoor, die in het eerste kwartaal van 2020 ingezet werd, was overigens de eerste daling sinds het tweede kwartaal van 2009, aan het einde van de financieel-economische crisis. De economische bedrijvigheid in België liep fors terug in 2020 als gevolg van de COVID-19-crisis. De bedrijvigheid nam het sterkst af in het tweede kwartaal van 2020 als gevolg van de lockdownmaatregelen, die de meeste sectoren platlegde. Het was een diepe crisis, maar ook een tijdelijke, en de voorspellers verwachten een netto-opleving in 2021.

In 2020 nam de productie in de verwerkende nijverheid met 3,6 % af in België, na vier jaar van opeenvolgende stijging en een piek in 2019. De vijf sectoren met de sterkste daling van hun productie in 2020 (meer dan 10 %) zijn de drukkerijen en reproductie van opgenomen media (C18) en de sectoren uit het segment van de zogenaamde « zware » industrie, zoals de metaalnijverheid (C24), de vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen n.e.g. (C28), de automobielindustrie (C29) en de vervaardiging van andere transportmiddelen (C30).

Bij de marktdiensten (profit-diensten), met uitzondering van de financiële diensten (K) en de vastgoeddiensten (L) waarvoor geen cijfers bekendgemaakt worden, vertoont de omzetindex een daling in 2020 voor vijf van de zes geanalyseerde geaggregeerde secties (de secties G, H, I, M en N). Enkel de sectie J “Informatie en communicatie” vertoonde een lichte stijging van de omzet in 2020, waarmee een nieuwe piek bereikt werd voor de periode 2008-2020.

Sectorfiches

Uit de sectoranalyse komt naar voren dat de verwerkende nijverheid (C) voluit geraakt werd door de COVID-19-pandemie, hetgeen zich uit in de dalende evolutie ten opzichte van het jaar ervoor van verschillende indicatoren zoals de omzet, de investeringen, de productie en de tewerkstelling. Het derde deel van het Sectoraal Panorama 2021 biedt meer details per industriesector.

De meeste marktdiensten (profit-diensten) vertoonden een daling van hun omzet en van de investeringen en de tewerkstelling (in voltijdequivalent - vte’s) in 2020. Enkel de informatie- en communicatiesector (J) en de productie en distributie van gas, elektriciteit, stoom en gekoelde lucht (D) brachten het er goed vanaf. De eerste kende een stijging van de omzet en van het aantal werkgevers, de tweede een stijging van de tewerkstelling en van het aantal werkgevers in 2020. Daarnaast kenden zes van de elf marktdiensten (profit-diensten) een stijging van het aantal werkgevers in 2020.

De belangrijkste sector van de marktdiensten (profit-diensten) op het vlak van omzet, investeringen of tewerkstelling, met name de handel in en reparatie van auto’s en motorfietsen (G), kende in alle opzichten een slecht jaar in 2020. Dat tonen de bewegingen van alle indicatoren met uitzondering van de faillissementen. Maar de afname van het aantal faillissementen houdt verband met de moratoria van de regering ter beperking van de faillissementsaanvragen tijdens de COVID-19-pandemie.

Laatst bijgewerkt
10 december 2021