Samenwerken aan een duurzame voedselketen

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Table of Contents

  Onderhavig artikel wil enkele ideeën, suggesties en voorbeelden van samenwerking aan-brengen die inspirerend kunnen zijn voor bedrijven die zich stroomopwaarts of stroomafwaarts in de voedselketen bevinden.

  Samenwerken betekent niet alleen het installeren van samenwerkingsvormen tussen individuele bedrijven, maar ook samenwerken tussen verschillende economische actoren in verschillende bedrijfstakken, met als uiteindelijk doel de realisatie van een duurzame voedselketen.

  Zowel de industriële bereiding van voedsel op basis van plantaardige en dierlijke grondstoffen als de distributie ervan tot op het bord van de consument, zijn schakels van een lange, complexe en wereldwijde voedselketen.

  De voedselketen is een basisonderdeel van onze economie, maar terzelfdertijd is ze ook omstreden. Zowel de kwaliteit van het voedsel zelf als de werkomstandigheden van hen die werkzaam zijn in de wereldwijde voedselketen, -om nog niet te spreken van de energiebe-hoeften voor de productie, de verwerking, het transport en de bewaring van voedsel-, komen immers regelmatig in de actualiteit, en niet steeds in de positieve zin wat duurzaamheid betreft.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018