Risicoanalyse en risicobeheer - Organisatie van actieve ontspanningsevenementen

Uitgever
FOD Economie,K.M.O, Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Volgens het Wetboek van economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten dienen niet alleen producten maar ook alle diensten aangeboden aan de consument veilig te zijn. Heel wat diensten aangeboden aan consumenten, zoals de organisatie van extreme ontspanningsevenemen-ten, actieve ontspanningsevenementen, speelterreinen, enz. zijn onderworpen aan een specifieke reglementering waarin o.a. een risicoanalyse vereist is.

    Deze brochure heeft als doel aan de organisatoren van "actieve ontspanningsevenementen" een praktische leidraad met hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Deze leidraad en hulpmiddelen moeten de organisatoren helpen om aan de reglementering te voldoen, om een veilige dienst aan te bieden en vooral om ongevallen met eigen medewerkers en consumenten te voorkomen

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018