BELAC

Reeks BELAC 6-0xx: Lijsten met betrekking tot het accreditatiesysteem

Table of Contents

  • 6-001 (PDF, 644.69 KB) Lijst met de documenten van het BELAC managementsysteem
  • 6-003  Kruisreferentietabel tussen de eisen van EN ISO/IEC 17011, EA en de EG Verordening 765/2008 en de clausules van het kwaliteitshandboek en de belangrijkste documenten van het kwaliteitssysteem (Beschikbaar op aanvraag bij het secretariaat)
  • 6-015  Lijst van de leden van de BELAC Coördinatiecommissie (Beschikbaar op aanvraag bij het secretariaat)
  • 6-016  Lijst van de leden van het BELAC Accreditatiebureau (Beschikbaar op aanvraag bij het secretariaat)
  • 6-017 (PDF, 644.28 KB)  Gedetailleerde lijst van activiteiten van BELAC
  Laatst bijgewerkt
  28 oktober 2022