BELAC

Reeks BELAC 2-4xx: Richtlijnen voor specifieke toepassingen

 • 2-403 (PDF, 92.64 KB)  Toepassingsmodaliteiten voor accreditatie met betrekking tot gidsen autocontrole in de sector van de voedingsindustrie en de toeleveringsbedrijven ervan, inbegrepen het toepassen van het principe van een flexibele scope
 • 2-404 (PDF, 162.07 KB) Leidraden betreffende de horizontale eisen op het gebied van accreditatie van conformiteitsbeoordelingsinstellingen met het oog op aanmelding
 • 2-405 (PDF, 446.96 KB) Richtlijnen voor de certificering van ondernemingen die sloop- en verwijderingswerken uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen
 • 2-405-CPR (PDF, 494.85 KB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van instanties aangemeld bij de EU in het kader van de Verordening Nr. 305/2011 betreffende het verhandelen van bouwproducten - in herziening
 • 2-405-DNAJUST (PDF, 610.15 KB)  Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van DNA laboratoria erkend door de Minister van Justitie
 • 2-405-DOSI (PDF, 590.11 KB) - Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van laboratoria erkend als dosimetrische dienst door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
 • 2-405-ENMS (PDF, 185.1 KB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van certificatie-instellingen van energiemanagementsystemen (volgens EN ISO 50001)
 • 2-405-FSMS (PDF, 37.77 KB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van certificatie-instellingen in het domein van de voedselveiligheid-managementsystemen
 • 2-405-GHG (PDF, 576.62 KB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van verificatie-instellingen in het « GHG EU ETS » (Greenhouse Gas - European Union Emission Trading Scheme)
 • 2-405-ISMS (PDF, 524.99 KB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van certificatie-instellingen van managementsystemen voor informatiebeveiliging (ISO/IEC 27001)
 • 2-405-LIQ (PDF, 446.32 KB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van de meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water
 • 2-405-MDQS (PDF, 627.81 KB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van certificatie-instellingen in het domein van medische hulpmiddelen kwaliliteitsmanagementsystemen (ISO 13485)
 • 2-405-MED (PDF, 637.89 KB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de medische laboratoria erkend door de Minister van Volksgezondheid 
  2-405-MED rev.5 (PDF, 655.75 KB)
 • 2-405-NAWI (PDF, 443.47 KB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van de niet-automatische weegwerktuigen
 • 2-405-NGS (PDF, 2.4 MB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van medische laboratoria die Next Generation Sequencing analysen voor hematologische en solide tumoren uitvoeren
 • 2-405-OH&SMS (PDF, 659.34 KB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de certificatieinstellingen voor veiligheid en gezondheidsmanagementsystemen (ISO 45001) (enkel beschikbaar in het Engels)
 • 2-405-ORGPROD (PDF, 270 KB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de controle-instellingen voor de certificatie van biologische productie (enkel beschikbaar in het Engels)
 • 2-405 PED-SPVD (PDF, 433.43 KB) Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van instanties aangemeld bij de EU in het kader van de Richtlijn 2014/68/EU betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur & van de Richtlijn 2014/29/EU betreffende het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm
 • 2-405-RAILWAY (PDF, 734.44 KB) Specifieke eisen voor de accreditatie van de conformiteitsbeoordelingsinstellingen die kandidaat zijn voor aanmelding om als aangemelde instantie de activiteiten uit te voeren zoals voorzien in de Europese wetgeving die van toepassing is op het spoorvervoer (enkel beschikbaar in het Engels)
 • 2-405-WADA (PDF, 990.93 KB) Specifieke bepalingen voor de EN ISO/IEC 17025 accreditatie van WADA-antidopinglaboratoria (in het Engels)
 • 2-405-Weldments (PDF, 634.41 KB) Richtlijnen voor het gebruik van EN ISO/IEC 17065 en EN ISO/IEC 17021-1 voor de certificatie -volgens EN ISO 3834
Laatst bijgewerkt
6 december 2023