Rapport controlecampagne voorverpakte voedingswaren geconditioneerd naar variabel gewicht

Rapport controlecampagne voorverpakte voedingswaren geconditioneerd naar variabel gewicht

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Voorverpakte levensmiddelen: nauwkeurigheid van de hoeveelheid vermeld op het etiket

55 % van de gecontroleerde batches voldoet aan de voorschriften

De Metrologische Dienst van de FOD Economie heeft in 2020 een controlecampagne uitgevoerd gericht op de juistheid van de hoeveelheidsaanduiding van voorverpakte voedingswaren. De controles hadden betrekking op “naar variabel gewicht voorverpakt” fruit en groenten, vlees en vleeswaren, vis, zuivelproducten en bereide voedingswaren.

De campagne was gericht op winkels die zelf ter plaatse verse voedingswaren in variabele hoeveelheden voorverpakken, alsook op vulbedrijven die voorverpakte voedingswaren, geconditioneerd naar variabel gewicht, leveren aan winkels.

Via een steekproef werd de werkelijke nettohoeveelheid van de individuele verpakkingen vergeleken met de aangeduide hoeveelheid.

Bij de campagne werden 605 loten van voorverpakte voedingswaren gecontroleerd in 136 vestigingen. De controles waren onaangekondigd.

Een lot wordt als niet-conform beschouwd, zodra binnen het lot minstens één verpakking wordt aangetroffen waarvan de werkelijke nettohoeveelheid kleiner is dan de aangeduide hoeveelheid. Die strenge methodiek heeft tot doel te verzekeren dat de consument werkelijk de hoeveelheid voorverpakt product ontvangt die hij koopt.

55 % van de gecontroleerde loten bleken conform de reglementering.

De meeste inbreuken werden aangetroffen bij de kleinere winkels. Dat betreffen doorgaans zeer kleine loten. Daartegenover staat dat de loten van de vulbedrijven, die in verhouding de meeste verpakkingen produceren, een stuk beter zijn. De loten zijn bij hen ook veel groter.

Alle ondernemingen waar inbreuken werden vastgesteld, hebben een waarschuwing of een proces-verbaal met transactievoorstel ontvangen, of zelfs een doorverwijzing naar het parket van de procureur des Konings, en zullen worden opgevolgd door een hercontrole. Dankzij dergelijke controles zorgt de FOD Economie voor de betrouwbaarheid van de metingen in het economische circuit.

Laatst bijgewerkt
23 augustus 2021