Raad voor het verbruik - Commissie voor onrechtmatige bedingen - Verslag over de werkzaamheden 2015

Raad voor het verbruik - Commissie voor onrechtmatige bedingen - Verslag over de werkzaamheden 2013

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Inhoudstafel

  1. Voorwoord van de voorzitter van de Raad voor het Verbruik
  2. De Raad voor het Verbruik: plaats voor dialoog en overleg tussen consumenten en verkopers
  3. De adviezen van de Raad voor het Verbruik in 2013
  4. Bijlagen
    • 1 Statuten
    • 2 Huishoudelijk reglement
    • 3 Samenstelling van de Raad voor het Verbruik
Laatst bijgewerkt
3 augustus 2018