Prospectieve en informatieve studie over het beheer van kernbrandstoffen in België

Auteur(s)

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Publicatiedatum

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie heeft in 2014 een prospectieve en informatieve studie over het beheer van kernbrandstoffen opgesteld. Opgedeeld in twee volumes, heeft ze tot doel de strategieën te identificeren voor het beheer van radioactief afval die door en voor België overwogen kunnen worden, en geeft ze een eerste analyse van de aspecten die in overweging moeten genomen worden.

Algemene informatie over de cyclus van de Belgische nucleaire brandstof (deel 1+ erratum 1)

 Het eerste deel geeft een overzicht van de evolutie van de context en het wettelijk kader dat het beheer van nucleaire brandstof in ons land regelt. Het snijdt ook de technische aspecten aan die nodig zijn om een inzicht te krijgen in de problematiek van het beheer van radioactief afval en laat de lezer toe de gevolgen van de problematiek te vatten.

Vergelijkende studie van beheerstrategieën van Belgisch nucleair afval (deel 2 + erratum 2)

Het tweede deel is een analyse van de mogelijke strategieën om de nucleaire brandstof te beheren in België zonder zich te beperken tot de twee opties die vermeld zijn in de beslissing van de Ministerraad van 1998 . In totaal komen zes strategieën aan bod:

  1. een strategie van “niet-opwerking”;

  2. een strategie van “volledige opwerking”;

  3. een strategie van “gedeeltelijke opwerking”;

  4. een strategie van “doorgedreven scheiding”;

  5. een “verbrandingsstrategie”;

  6. een strategie van “bijkomend onderzoek”.

De andere strategieën die we in deze studie introduceren, hebben uiteraard niet dezelfde industriële rijpheid als diegene die al sinds 1993 bestudeerd worden. Niettemin worden ze ernstig overwogen door een aantal andere landen.

De studie werd voorgelegd aan een comité van nationale en internationale experts, van wie de conclusies zich bevinden in bijlage van volume 2.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018