Prijzen - Analyse van de prijzen: 2015 INR kwartaalverslag 2

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2015 INR kwartaalverslag 2

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Instituut voor de nationale rekeningen

Publicatiedatum

In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2014 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse  uit voor rekening van het Instituut voor de nationale rekeningen (INR), zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009.
Er wordt aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van de vijf grote productgroepen:

  • energiedragers,

  • bewerkte levensmiddelen,

  • niet-bewerkte levensmiddelen,

  • diensten en ten slotte

  • industriële, niet-energetische goederen.

Voor elke productgroep wordt eerst de inflatie in België toegelicht, welke vervolgens vergeleken wordt met die in de buur-landen. Het geharmoniseerd indexcijfer der consumptieprijzen (GICP), dat opgesteld wordt door de Algemene Directie Statistiek conform de Europese methodologie, vormt veruit de belangrijkste gegevensbron voor het verslag. De analyse werd uitgebreid met detailgegevens van het GICP en met andere statistieken van officiële instanties (IMF, EC, …).

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018