contracten en clausules

Praktische gids voor contracten en contractuele clausules inzake intellectueel eigendomsrecht

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De belangrijkste thema's die in de gids aan bod komen, zijn de volgende:

  • Over welke intellectuele-eigendomsrechten hebben we het? (Hoofdstuk I)
  • Is een contract vereist?
  • Wie bezit de rechten bij afwezigheid van een contract? (Hoofdstuk II)
  • Waarom kan een contract nuttig zijn? (Hoofdstuk III)
  • Welke geldigheids- en vormvoorwaarden zijn van toepassing op de contracten? Welk recht is hierop van toepassing? Wat zijn de effecten van contracten? Welke principes gelden voor hun interpretatie? Wat kan de duur van het contract zijn? Kan ik een contract of bepaalde contractuele verplichtingen aan derden overdragen? (Hoofdstuk IV)
  • Waarop moet ik letten voor en tijdens de onderhandelingen over een contract met betrekking tot de intellectuele eigendom? (Hoofdstuk V)
  • Wat voor soort contract heb ik nodig? Wat zijn de basisclausules die doorgaans in de verschillende types contracten voorkomen? Wat zijn de specifieke clausules die in een bepaald type contract voorkomen? Waar moet ik in het bijzonder op letten? (Hoofdstuk VI en VII)
  • Zijn er, gezien de specifieke intellectuele-eigendomsrechten die het voorwerp van het contract uitmaken, nog andere aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij de onderhandelingen over of het opstellen van het contract? (Hoofdstuk VIII)
  • Als het contract waaraan ik werk betrekking heeft op het recht op afbeelding, waar moet ik dan op letten? (Hoofdstuk IX)
  • Wat moet ik doen als mijn contractpartner in gebreke blijft? (Hoofdstuk X)
  • Tot welke diensten, organisaties of instellingen kan ik mij wenden voor hulp bij het opstellen van, onderhandelen over en/of toezicht houden op de uitvoering van het contract? (Hoofdstuk XI)

  De gids werd ontwikkeld om rechtstreeks te worden geraadpleegd voor elk van de bovengenoemde kwesties. Een verklarende woordenlijst en een gedetailleerde inhoudsopgave maken het voor u eenvoudiger om de antwoorden op uw vragen te vinden.

  Doelgroep van de gids

  De doelgroepen van die gids zijn zowel ondernemingen (kleine, middelgrote, en grote ondernemingen), bedrijfsfederaties, universiteiten, onderzoekscentra die gebruikmaken van intellectuele eigendomsrechten, als tussenpersonen die advies of steun verlenen op het gebied van intellectuele eigendom (gemachtigden in industriële eigendom, advocaten, openbare instellingen die belast zijn met de bevordering van innovatie, bedrijfsjuristen, Patlib-centra, octrooicellen, collectieve beheersvennootschappen, enz.)

  Let op: de gids geeft een overzicht van het rechtssysteem dat in België van kracht is (en dat ook het recht van de Europese Unie omvat). De verschillende onderwerpen die in de gids worden behandeld, zijn dus gebaseerd op de veronderstelling dat het Belgische recht van toepassing is. Bovendien moeten de voorgestelde standaardclausules worden aangepast aan elke situatie of geval. Wij raden u daarom aan om de informatie in de gids aan te vullen met professioneel advies.

  De gids is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Die wordt periodiek bijgewerkt in het licht van de ontwikkelingen in het toepasselijke recht en de lessen die worden getrokken uit de terbeschikkingstelling ervan aan de gebruikers van het Belgische stelsel van intellectuele eigendom.

  Heeft u suggesties om de gids te verbeteren, of wilt u onze aandacht vestigen op een of ander aspect dat door de gids behandeld wordt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

  Laatst bijgewerkt
  15 december 2022