AI 4 Belgium

Perceptie van artificiële intelligentie (AI) onder Belgen

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Ondanks het feit dat toepassingen op basis van AI-technologieën steeds wijdverspreider worden en daarom door de bevolking in het dagelijks leven worden gebruikt, zijn de meesten zich hiervan waarschijnlijk niet bewust of hebben ze enkel een vage kennis van AI en van de inzet ervan. In deze context heeft de FOD Economie begin 2019 de opdracht gegeven voor een peiling naar de perceptie, verwachtingen en angsten van de bevolking met betrekking tot AI (*). De bevolking werd ondervraagd over 5 hoofdthema’s:

  • de perceptie (kennis en houding) ten opzichte van AI,
  • de gepercipieerde impact van AI op het dagelijkse leven,
  • de gepercipieerde impact op het werk en op werkgelegenheid,
  • de rol van de overheid (in generieke zin) bij verdere implementatie van AI,
  • de invloed op ongelijkheid.

Perceptie

71 % van de Belgen hebben wel al eens gehoord van AI, hoewel de kennis van het begrip beperkt blijft. AI wordt over het algemeen door 72 % van de Belgen gezien als een positieve ontwikkeling voor de samenleving. Diegenen die al van AI gehoord hebben, geloven uiteraard meer in de positieve bijdrage ervan voor de samenleving.

Impact op het dagelijkse leven

De bevolking hecht veel belang aan de toepassingen die het dagelijks leven kunnen verbeteren, vooral op het gebied van geneeskunde en wetenschap. Ook de toepassingen die menselijke fouten en ongevallen moeten verminderen en de toepassingen die robots moeilijke of gevaarlijke taken moeten laten uitvoeren, behoren tot de prioriteiten van de ondervraagde personen. Hoewel AI als een positieve evolutie wordt beschouwd, heerst er toch bezorgdheid vooral dan wat de bescherming van de privacy en de veiligheid van persoonlijke gegevens (85 %), het verminderde gebruik van het menselijk gezond verstand en van de menselijke interactie (83 %) betreft. 56 % van de bevolking is bereid om medische gegevens te delen via AI-applicaties terwijl 62 % bereid is om het gezin met een zelfrijdende auto te vervoeren.

Impact op het werk en op werkgelegenheid

61 % van de actieve bevolking meent dat AI een impact zal hebben op het werk en 10 % meent dat dit al het geval is. Actieve Belgen zijn weliswaar in de eerste plaats nieuwsgierig naar wat AI kan betekenen op de werkvloer maar toch drukt een actieve persoon op twee zijn bezorgdheid uit (51 %). 72 % van de actieve Belgen denkt weliswaar dat AI nieuwe banen zal creëren maar 20 % schat dat hun functie waarschijnlijk in de komende 10 jaar zal verdwijnen.

Rol van de overheid

74 % meent dat de overheid haar prioriteiten moet leggen bij het beschermen van de burgers rond de ethische risico’s van AI (discriminatie, privacy…) en 65 % meent dat zij de werknemers en de werkgevers moet steunen bij de toepassing van AI op de werkvloer.

Invloed op ongelijkheid

AI wordt vooral beschouwd als een factor die de ongelijkheid tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden alsook tussen personen met een bevoorrechte achtergrond en personen met een niet-bevoorrechte achtergrond kan verergeren.

(*) Dit project was onderdeel van de uitwerking van de aanbevelingen van de experts van de AI4Belgium-coalitie.

Laatst bijgewerkt
2 augustus 2019