Aperçu de l'économie belge - Note de conjoncture juillet 2019

Overzicht van de Belgische economie - Conjunctuurnota juli 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De recente conjunctuurontwikkelingen tonen aan dat de jaarlijkse bbp-groei in 2018 relatief goed was (+1,4 %, tegenover +1,7 % in 2017), onder impuls van de binnenlandse vraag zonder voorraden, en meer bepaald de investeringen. De bbp-groei jaar-op-jaar bedroeg 1,2 % in het eerste kwartaal van 2019, net als in het vorige kwartaal. In 2018 is de bbp-groei bijna volledig te danken aan de bedrijvigheid in de dienstensector. Dat fenomeen wordt sinds 2014 waargenomen.

De productie-index in de verwerkende nijverheid steeg in 2018 voor het vierde opeenvolgende jaar. Hetzelfde gold voor de bouw, alhoewel de toename daar beperkter was.

De demografie van de ondernemingen vertoonde ook een krachtig beeld in 2018, met een groter aantal startende ondernemingen dan stopzettingen, hoewel de ondernemersdynamiek lager was dan in 2017. Die ondernemingsdynamiek heeft zich ook in het eerste kwartaal van 2019 voortgezet.

De werkzaamheidsgraad steeg in 2018, terwijl de werkloosheidsgraad daalde en die tendens zich begin 2019 voortzette.

Tot slot zijn sinds enkele jaren de consumptieprijzen sneller gestegen in België dan in de belangrijkste partnerlanden.

Laatst bijgewerkt
27 augustus 2019