Conjunctuurnota

Overzicht van de Belgische economie - Conjunctuurnota januari 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De eerste aflevering van de nieuwe trimestriële publicatie behandelt volgende onderwerpen:

  • de belangrijkste uitvoerproducten van de Belgische ondernemingen waren in 2017 producten uit de chemische nijverheid, maar ook voertuigen en vervoermaterieel evenals machines en apparaten;
  • in 2017 was de chemische nijverheid de belangrijkste sector in het creëren van toegevoegde waarde, gevolgd door de voedings- en drankenindustrie en de farmaceutische industrie;
  • de recente conjunctuurontwikkelingen tonen aan dat de jaarlijkse bbp-groei in 2017 relatief goed was (+1,7 %, tegenover 1,5 % in 2016), onder impuls van de binnenlandse vraag zonder voorraden, en meer bepaald de privéconsumptie. De bbp-groei was evenwel zwakker in België dan in de Europese Unie (2,4 %) en in de eurozone (2,3 %). In het derde kwartaal van 2018 is de economische groei voornamelijk toe te schrijven aan de netto-uitvoer;
  • in 2017 is de bbp-groei bijna volledig te danken aan de bedrijvigheid in de dienstensector, waarvan de bijdrage sinds 2014 continu is toegenomen;
  • de productie-index in de verwerkende nijverheid steeg in 2017, maar ook in de bouw, hoewel de toename hier beperkter was;
  • de demografie van de ondernemingen vertoonde ook een krachtig beeld in 2017, hoewel iets minder dynamisch dan in 2016, met een groter aantal startende ondernemingen dan stopzettingen, resulterend in een grotere ondernemersdynamiek;
  • de tewerkstellingsgraad steeg en de werkloosheidsgraad daalde in 2017. Ondanks die positieve ontwikkelingen moet er nog vooruitgang worden geboekt om de tewerkstellingsdoelstelling van de Strategie Europa 2020 te behalen, die in 2020 respectievelijk 73,2 % voor België en 75 % voor de Europese Unie bedraagt;
  • tot slot zijn sinds enkele jaren de consumptieprijzen sneller gestegen in België dan in de belangrijkste partnerlanden.

  Voor de groeivooruitzichten op korte termijn voor de Belgische economie, verwacht het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) een bbp-groei van 1,4 % in 2018 en 1,3 % in 2019, na 1,7 % in 2017, volgens de vooruitzichten die gepubliceerd werden in de economische begroting van februari 2019.

  Laatst bijgewerkt
  10 april 2019