Overzicht 2014 : De FOD Economie tot uw dienst

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Een van de specifieke kenmerken van de FOD is de verscheidenheid van zijn bevoegdheden, waarvan de gemeenschappelijke noemer nochtans het dagelijkse leven van elke burger, consument, ondernemer of onderneming is. Energiebevoorrading, elektriciteitsprijzen, bescherming van auteursrechten, cyberveiligheid, verzekeringen, geneesmiddelenprijzen, handelsbeleid en embargo, prijsobservatie en inflatie- en indexberekening, afmetingen van onze huishoudtoestellen, controle op winkelweegschalen, veiligheid van speeltuinen, naleving van handelspraktijken, namaak, …, allemaal onderwerpen waarvoor de FOD Economie bevoegd is. Veel van deze thema’s komen bijna dagelijks in de actualiteit of pers of hebben betrekking op het dagelijkse leven van ons allemaal.

  Het eerste hoofdstuk beschrijft de strategische positie die de FOD Economie als informatiebron inneemt. Hij gebruikt hiervoor diverse verspreidingskanalen.

  In het tweede hoofdstuk komt zijn prominente rol aan bod als federale autoriteit op het vlak van internationale en Europese coördinatie, ten dienste van de federale regering en de deelregeringen, vooral bij de governance van de interne markt. De FOD Economie beantwoordt aldus aan de efficiëntievereisten van de regering.

  Het derde hoofdstuk belicht de diverse diensten die de FOD Economie tijdens de levensloop van een onderneming aanbiedt. De Kruispuntbank van Ondernemingen speelt een cruciale rol bij de oprichting van een bedrijf. Technische reglementering, ondersteuning voor innovatie of van de buitenlandse handel komen onder meer ook aan bod.

  Het vierde hoofdstuk is gericht op de consument. Door zijn relatief zwakke positie op de goederen- en dienstenmarkt geniet hij tal van beschermingsmaatregelen.

  Het Overzicht 2014 sluit af met een belangrijk hoofdstuk over het markttoezicht. Het is een van de vier kerntaken van de FOD Economie die zowel ondernemingen als consumenten ten goede komt.

  Hopelijk getuigt dit overzicht van de inzet en de motivatie van alle medewerkers van de FOD, ondanks het ongunstige conjunctuurklimaat waarin iedereen zijn uiterste best doet om de rol van openbare dienstverlener steeds beter maar met steeds minder middelen te vervullen. Dit Overzicht 2014 is er getuige van.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018