ENOVER / Nationale klimaatcommissie

Ontwerp van geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030

Uitgever
ENOVER / Nationale Klimaatcommissie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Op 24 december 2018 trad de governance verordening (EU) 2018/1999 inzake de energie-unie van 11 december 2018 in werking welke o.a. voor alle EU-lidstaten de verplichting inhield om tegen 31/12/18 een eerste ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 (NEKP) te notificeren aan de Europese Commissie. België voldeed aan deze verplichting en maakte op 31/12/18 haar eerste ontwerp NEKP en alle relevante bijlagen over aan de Europese Commissie, die u hierboven kunt raadplegen conform artikel 3 van de governance verordening. (ook te raadplegen op: https://www.cnc-nkc.be/nl/NEKP)

    Van zodra de modaliteiten volledig uitgewerkt zijn, zal conform artikel 10 van de governance verordening ook een publieksbevraging gelanceerd worden met het oog op het finale NEKP dat tegen 31/12/19 dient genotificeerd te worden aan de Europese Commissie.

    Laatst bijgewerkt
    4 juni 2019