Nationale Standaarden

Nationale Standaarden

Uitgever
FOD Economie,K.M.O, Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De dienst Nationale Standaarden biedt de economische en wetenschappelijke actoren in België de volgende diensten aan:

  • Kwaliteit verzekeren via een rechtstreekse verbinding tussen het precisietoestel of de overdrachtstandaarden van de klant en de nationale meetstandaarden door middel van de kalibratieprestaties aan industrieën en laboratoria. Zo wordt de herleidbaarheid naar het SI (Système international d’unités – Internationaal Systeem van Eenheden) gegarandeerd, en bijgevolg de internationale gelijkstelling van de maten die in de fabricatieprocessen noodzakelijk zijn.

  • Ondersteunen van innovatie via ontwikkeling en verbetering van aangepaste meetstandaarden door aan onderzoekprogramma’s deel te nemen. De ondernemingen die nieuwe technologieën beheren, worden door de nauwkeurige kalibratie van hun meetinstrumenten gesteund om de kwaliteit van de producten en de verenigbaarheid van de stukken die in samenwerking worden vervaardigd, te waarborgen.

  • Metrologische kennis verspreiden via de raad van experts die klaar staan om te antwoorden op gerichte vragen en op diepgaande consultancyprojecten voor ondernemingen bij het ontwikkelen en het invoeren van nieuwe meetketens.

De opgezette acties om deze diensten optimaal te verzekeren omvatten:

  • de bijzondere nadruk op de nanometrologie door middel van investeringen en een gespecialiseerd en innoverend ontwikkelingsprogramma;
  • de deelname aan Europese onderzoekprogramma’s in de metrologie (EMRP en Euramet);
  • de technische ondersteuning van de Belgische organisaties Belac en Belmet;
  • de deelname aan de activiteiten en aan de internationale vergelijkingen van Euramet en het BIPM.
Laatst bijgewerkt
15 januari 2018