Brexit High Level Group

Monitoring Brexit : Impact sur l'économie belge - note de synthèse avril 2018

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Onder supervisie van de Brexit High Level Group wordt regelmatig een update verspreid over de ontwikkelingen in de brexit-onderhandelingen.

De nota, afgesloten op 20 april 2018, bevat drie delen. Het eerste geeft een stand van zaken over de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In het tweede deel worden de opvallendste feiten gegeven die blijken uit een economische analyse voor het Verenigd Koninkrijk, op basis van de kortetermijnindicatoren op economisch, financieel en handelsvlak. Voor België wordt vooral gekeken naar de handelsbetrekkingen. Het derde en laatste deel geeft een overzicht van de resultaten die voortkomen in de laatst bekende impactstudies over de brexit.

Laatst bijgewerkt
12 september 2018