Monitoring Brexit - augustus 2019

Monitoring Brexit - augustus 2019

Uitgever
Regis Massant
Auteur(s)

Nationale Bank van België, FOD Economie en Federaal Planbureau

Publicatiedatum

Na de uitslag van het referendum van 23 juni 2016 hebben de Britten ervoor gekozen om de Europese Unie te verlaten. De uitstap voor het vertrek uit het Verenigd Koninkrijk is verlengd tot 31 oktober. Brexit zal toch niet zonder economische gevolgen zijn, ook al zijn de effecten moeilijk te becijferen door de onzekerheid die er nog heerst rond de concrete voorwaarden voor de uitstap. Naarmate de termijn nadert, lijkt het er echter op dat een vertrek zonder overeenkomst steeds waarschijnlijker wordt.

Een Brexit Monitoring werd uitgewerkt als gemeenschappelijk project van de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en de FOD Economie, om de impact van de brexit op de economieën van beide landen te onderzoeken.

Deze nota omvat drie delen. Het eerste deel geeft een stand van zaken van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het tweede deel gaat in op de opmerkelijke feiten die naar voren komen uit de analyse van de economische ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk op basis van de laatste economische, financiële en commerciële kortetermijnindicatoren, alsook voor België voornamelijk doorheen handelsbetrekkingen en toegevoegde waarde. Het derde deel belicht de economische impact van de brexit voor zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese landen, evenals de impact van een no-deal exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op de tewerkstelling in de belangrijkste sectoren en de douanetarieven voor België. Tot slot licht het laatste deel de Brexit Impact Scan toe, alsook de roadshow die uitgewerkt werd om de ondernemingen voor te bereiden op de brexit.

De voorliggende analyse werd afgesloten op 27 augustus 2019. Op 5 september 2019 is het hoofdstuk over de stand van zaken van de onderhandelingen geactualiseerd om rekening te houden met de recente actualiteit.  

Laatst bijgewerkt
17 september 2019