Machinerichtlijn - Informatieve brochure

Machinerichtlijn (2006/42/CE) - Informatieve brochure

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

De richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) bestrijkt veel producten, van grasmaaiers tot 3D-printers, bouwmachines, robots en volledig geautomatiseerde productielijnen.

Die legt

  • de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen waaraan de machine moet voldoen
  • procedures om de naleving van de richtlijn te waarborgen vast

De richtlijn streeft ernaar:

  • de veiligheid van machines die in Europa in de handel worden gebracht te verbeteren door het vastleggen van essentiële gezondheids- en veiligheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw en anderzijds
  • het vrije verkeer ervan te vergemakkelijken

De richtlijn is omgezet in Belgische recht door het koninklijk besluit van 12 augustus 2008.

Laatst bijgewerkt
12 maart 2021