Liften, KB 10-08-1998

Uitgever
FOD Economie
Auteur(s)

Dienst Consumentenveiligheid

Table of Contents

    Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het op de markt brengen van liften.

    Dit koninklijk besluit geldt enkel voor liften die voor 20 april 2016 op de markt zijn gebracht.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018