afbeelding ter illustratie

Jaarverslag over oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen 2021

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)
Publicatiedatum

Table of Contents

    Overeenkomstig artikel 10, §1 en §2 van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (hierna: “UTP-richtlijn”) publiceren de nationale handhavingsautoriteiten van de richtlijn een jaarverslag over hun activiteiten en zenden zij uiterlijk op 15 maart van elk jaar een verslag over de toepassing en handhaving in het voorgaande jaar naar de Europese Commissie.

    Laatst bijgewerkt
    26 april 2022