""

Jaarverslag 2022 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Voorwoord

In dit activiteitenverslag vindt u een overzicht van de verschillende taken die de Controledienst beheersvennootschappen van auteursrechten en naburige rechten op basis van zijn bevoegdheden heeft uitgeoefend in 2022.

Net als het activiteitenverslag van 2021 focust dit verslag ook op de impact die de coronapandemie had op het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten. Het activiteitenverslag beslaat de cijfers van het boekjaar 2021, waarbij verschillende exploitatievormen nog steeds getroffen waren door de sluiting van uitbatingen of de annulaties van evenementen, concerten, theatervoorstellingen …

Een apart onderdeel van het activiteitenverslag belicht de impact van de pandemie verder via verschillende cijfers. Verder wordt aandacht besteed aan het onderzoek dat de Controledienst heeft gevoerd naar de verdelingen bij de beheersvennootschappen die een federale steunmaatregel ontvingen ten gevolge van de pandemie.

Meerdere tabellen en grafieken tonen de statistieken van de sector van de beheersvennootschappen van auteursrechten en naburige rechten. Die tabellen geven tendensen weer over de inningen, de verdelingen en uitbetalingen van rechten, het werkingspercentage van de beheersvennootschappen, de schuld aan de rechthebbenden … Daarbij worden ook bepaalde cijfers of percentages nader geduid. In vergelijking met de inningen uit 2020 is er een stijging aan geïnde rechten van 19 miljoen euro in 2021.

Voor het overige komen de verschillende activiteiten van de Controledienst aan bod in het verslag. Er is een overzicht te vinden van de verschillende interne regels die de beheersvennootschappen doorgaven aan de Controledienst in 2022. Er wordt ingegaan op de klachten en op vijf algemene onderzoeken van het verdeelproces bij verschillende beheersvennootschappen.

Laatst bijgewerkt
27 juli 2023