jaarverslag 2019 Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Jaarverslag 2019 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  In 2019 heeft de Controledienst met name de volgende acties uitgevoerd:

  • aanpassing van het rekeningschema 2018 op basis van het koninklijk besluit van 22 december 2017;
  • follow-up van de controle van de elektronische aangiftes en van de jaarrekeningen 2017: naar aanleiding van de vaststellingen bij de controle van de rekeningen 2017 heeft de Controledienst de verschillende mechanismen geanalyseerd die leiden tot uitstel van het moment waarop de geïnde bedragen aan de rechthebbenden worden betaald en heeft hij bij de controle van de rekeningen 2018 bijzondere aandacht besteed aan de andere aandachtspunten die bij de controle van de rekeningen 2017 werden geïdentificeerd;
  • controle van de elektronische aangiftes en van de jaarrekeningen 2018: op basis van die controles werden in totaal 245 vragen of opmerkingen aan 23 vennootschappen gericht;
  • behandeling van 96 klachten en vragen om inlichtingen en van 21 kennisgevingen over interne regels van de beheersvennootschappen (statuten, tarieven, verdelingsregels, enz.);
  • onderzoek van 7 statutaire wijzigingen, 6 tariefwijzigingen en 9 wijzigingen van verdelingsreglementen waarbij in totaal 13 beheersvennootschappen betrokken waren;
  • grondige controle van de verdelingen bij een vennootschap;
  • economische studie om de betaalde tv-rechten te vergelijken met de marktaandelen van de betrokken gebruikers op basis van meer dan 3.000 facturen;
  • voortzetting van het onderzoek naar televisierechten met het oog op een betere naleving van de regelgeving met meer transparantie, waardoor het risico op discriminatie kan worden weggewerkt;
  • procedure bij tekortkoming ingesteld over inningen met betrekking tot rechtenvrije werken;
  • voorbereiding van een aanpassing van de guidelines van 2015 over de boekhoudkundige verplichtingen van de beheersvennootschappen;
  Laatst bijgewerkt
  15 juli 2020