Jaarverslag 2014 van de Economische Inspectie

Jaarverslag 2014 van de Algemene Directie Economische Inspectie

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Algemene Directie Economische Inspectie

Publicatiedatum

In 2014  voerde de Economische Inspectie in totaal 32.700 onderzoeken uit die aanleiding gaven tot 2.841 processen-verbaal van waarschuwing en 3.816 processen-verbaal. 19.561 onderzoeken betroffen de bescherming van de consument; 13.139 onderzoeken werden verricht in het kader van de eerlijke concurrentie.

De Economische Inspectie startte 14 algemene onderzoeken op waarvan de voornaamste betrekking hebben op controles over een correcte prijsaanduiding, op verboden cashbetalingen, inschrijving in de KBO en eerlijke marktpraktijken in het algemeen.

Bij de algemene onderzoeken besteedden wij bijzondere aandacht aan de markt van tweedehandswagens. Voor het eerst onderzochten wij een vrij beroep, de advocaten.

Op het vlak van de strijd tegen namaak controleerden wij 1.230 handelszaken en haalden we 435.707 namaakartikelen van de markt met een marktwaarde van meer dan 9 miljoen euro.

De Economische Inspectie ontving 16.511 meldingen, klachten en vragen om informatie van consumenten, ondernemingen, organisaties en diverse overheden. De meldingen waren heel divers maar bijna de helft ervan ging over oneerlijke praktijken tegenover consumenten. 2.487 meldingen hadden betrekking op e- commerce. We zagen tevens een toename van klachten en vragen om informatie over de garantieregeling van consumptiegoederen.

Naast de controleopdracht bleven preventie, bemiddeling en guidance sleutelbegrippen bij de uitvoering van onze taken. De finale bekrachtiging was immers niet de bestraffing op zich, maar wel dat de economische operatoren met kennis van zaken de economische wetgeving kunnen begrijpen en naleven.

2014 was het jaar waarin het Wetboek van economisch recht waarop de Economische Inspectie toeziet, volledig tot stand kwam en waarvan de meeste regels in werking traden.

Tevens werd uitvoering gegeven aan de 6e staatshervorming waarbij een aantal economische bevoegdheden werden overgedragen naar de regionale overheden.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018