Jaarverslag 2013 Economische Inspectie

Jaarverslag 2013 van de Algemene Directie Economische Inspectie

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Algemene Directie Economische Inspectie

Publicatiedatum

Table of Contents

  De Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie kan voor 2013 opnieuw een omstandig rapport voorleggen over haar talrijke activiteiten met betrekking tot het toezicht op de markt aangaande de naleving van de economische wetgeving en reglementering.

  Ten aanzien van de belangstellenden en onze stakeholders wordt op die manier eens per jaar op een transparante wijze inzicht verschaft over onze werking en opdrachten die er in het kader van de missie van de Federale Overheidsdienst Economie op gericht zijn een optimale werking van de markt van goederen en diensten te verzekeren..

  In totaal heeft de Algemene Directie Economische Inspectie in het afgelopen jaar 37.362 controles uitgevoerd die aanleiding hebben gegeven tot 2.469 processen-verbaal van waarschuwing en 5.545 processen-verbaal.

  Er werden 11 algemene onderzoeken uitgevoerd waarvan de voornaamste betrekking hebben op

  • de realiteit en transparantie van aankondigingen van prijsverlaging,

  • etikettering van energieverbruik,

  • sluikwerk met zelfstandig karakter (op internet en in de bouwsector),

  • witwassen (sectoren goudopkopers, meubelen en bouw),

  • prijs- en hoeveelheidsaanduiding op openbare markten en bij bakkers,

  • oneerlijke praktijken in de meubelsector en

  • de car-passwetgeving.

  Laten we ook niet vergeten dat het Front Office 17.147 meldingen, klachten en verzoeken om informatie heeft verwerkt over zeer uiteenlopende onderwerpen zoals

  • oneerlijke praktijken tegenover consumenten en tussen ondernemers,

  • burgerlijke geschillen,

  • de wettelijke garantie,

  • contracten op afstand en zelfs

  • oplichting.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018