Jaarverslag 2012 van de Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij heeft, ondanks haar verminderde human resources, de volgende
opdrachten verwezenlijkt:

  • de organisatie van vier conferenties,

  • de uitvoering van ICT-analyses en

  • de publicatie van een Barometer van de Informatiemaatschappij,

  • de sturing van twee projecten (cloud computing en netneutraliteit),

  • de coördinatie op Belgisch niveau van de “Digital Agenda for Europe” en

  • het project voor de lancering van een nationaal plan “Digital Agenda.be”, en, tot slot,

  • een actieve deelname op nationaal en internationaal vlak.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018