Het ABC van de modernisatie van uw lift

Het ABC van de modernisatie van uw lift

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Table of Contents

  Waarom moderniseren? Wat en hoe? In deze brochure vindt u een antwoord op deze vragen.

  Zoals elke technische installatie is ook een lift onderhevig aan de tand des tijds. Daarnaast verwacht de maatschappij vandaag een veiligheidsniveau dat een stuk hoger ligt dan tientallen jaren geleden. Daarom dringt een modernisatie zich op.

  De verschillende onderdelen van een lift komen hierna aan bod. Voor elk element krijgt u in deze brochure een omschrijving en de termen worden op een eenvoudige wijze uitgelegd vergezeld van illustraties. U komt te weten waarom de modernisatie nodig is en wat de grootste risico’s zijn die door de modernisering worden aangepakt.

  Tot slot wordt ook aangehaald wat de juridische verantwoordelijkheid is van de eigenaar/beheerder en andere betrokkenen wanneer er een ongeval met een lift plaatsvindt.

  Deze brochure is het resultaat van de samenwerking tussen de bevoegde overheden en de Werkgroep liften van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten. Zij vult de lijst van werken en documenten aan die eerder over dit onderwerp door de FOD Economie werden uitgegeven.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018