Gids voor het aanbrengen van de CE-markering en het opstellen van de prestatieverklaring: ramen en buitendeuren onderworpen aan de Europese geharmoniseerde norm EN 14351-1

Gids voor het aanbrengen van de CE-markering en het opstellen van de prestatieverklaring: ramen en buitendeuren onderworpen aan de Europese geharmoniseerde norm EN 14351-1

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Deze gids is opgesteld door de FOD Economie in samenwerking met de raam-en deursector. De gids dient ter ondersteuning van marktdeelnemers bij het aanbrengen van de CE-markering en het opstellen van de prestatieverklaring (DoP of Declaration of Performance), in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten.

De gids geeft richtlijnen voor de controles op de bovengenoemde verordening. Andere wetgevingen, zoals het Wetboek van economisch recht (oneerlijke praktijken, veiligheid, elektrische veiligheid…) die niet in deze gids zijn opgenomen, zijn echter ook van toepassing. In deze gids wordt verder verwezen naar toepasselijke normen. Die vallen onder het auteursrecht en kunnen aangekocht worden bij het Bureau voor Normalisatie (NBN).

NBN
Jozef II-straat 40 bus 6
1000 Brussel
Tel.: 02 738 01 11
Fax: 02 733 42 64
E-mail: info@nbn.be
Website: https://www.nbn.be/nl

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze gids en de betrokken normen prevaleren de bepalingen in de wetgeving.

Laatst bijgewerkt
16 februari 2022