gids

Gids voor de uitbating van zonnecentra - 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Dienst Consumentenveiligheid

Publicatiedatum

Table of Contents

    Op 1 januari 2019 treedt het koninklijk besluit van van 24 september 2017 volledig in voege en wordt het koninklijk besluit van 2002 opgeheven.

    Deze gids beantwoordt vragen over de geldende reglementering vanaf 1 januari 2019. De gids volgt dezelfde structuur (nummering van de hoofdstukken) als in het koninklijk besluit.

    Laatst bijgewerkt
    6 november 2018