Geplande veroudering: Belgische maatregelen om de consument te beschermen

Uitgever
RDC Environment
Publicatiedatum

In deze studie (in Frans) wordt de geprogrammeerde veroudering gedefinieerd als « een soort list waarbij goederen hun normatieve levensduur bewust verminderd zien vanaf hun ontwerp, waardoor hun gebruiksduur beperkt wordt om zo de vervangingsratio te verhogen ».

Eén van de initiatieven van de federale overheid is het bestuderen in welke mate fabrikanten de veroudering programmeren van hun elektronische apparaten (zodat zij sneller buiten gebruik zijn) en wat kan worden gedaan om deze praktijken te beperken.

Het doel van deze studie is het identificeren van concrete maatregelen voor het bestrijden van deze geprogrammeerde veroudering en het analyseren van hun efficiëntie en haalbaarheid.

Het bestrijden van de geprogrammeerde veroudering heeft twee doelstellingen, enerzijds de bescherming van de consumenten tegen oneerlijke en bedrieglijke handelspraktijken en aan de andere kant, de verlenging van de levensduur van producten als onderdeel van de circulaire en duurzame economie.

Laatst bijgewerkt
31 januari 2018