slijmspeelgoed

Europese Controlecampagne CASP2019 Slijmspeelgoed - Belgische resultaten 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Aan de Europese controlecampagne van slijmspeelgoed die in deze gecoördineerde actie kadert, namen 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) en 2 landen van de Europese Economische ruimte deel: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Noorwegen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

  De wettelijke basis voor de controles is het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed . De migratie van borium (of boor) werd getest op basis van de norm EN 71-3:2013+A3:2018: Veiligheid van speelgoed – Deel 2: Migratie van elementen.

  In die  controlecampagne werden volgende producten beoogd: elk product dat op de markt is en geïdentificeerd wordt als slijmspeelgoed, plasticine of klei, inclusief kits om slijm te bereiden, of dat de consument het idee geeft om tot een van die categorieën te behoren.

  België bemonsterde 7 van de in totaal 199 geteste slijmproducten. Er werd zoveel mogelijk getracht om slijmspeelgoed uit het goedkoper segment te kiezen en dat bij voorkeur een vermoeden van niet-conformiteit vertoont: bv. bevat overdreven veiligheidsvoorschriften (bv. dragen van handschoenen), melding van chemische gevaren (bv. gevaarlijk voor de voortplanting), niet-conforme markeringen, ….. Alle 199 bemonsterde speelgoedartikelen werden naar hetzelfde labo gestuurd voor de testen.

  Voor België waren 6 van de 7 gecontroleerde slijmproducten niet conform:

  • 1 slijmproduct was zowel technisch als administratief niet conform;
  • 6 slijmproducten vertoonden enkel administratieve tekortkomingen.

  Het leveren van de volledige en correcte technische documentatie en de EG-verklaring van overeenstemming blijft hierbij een probleempunt.

  Eén plasticine-product was ook technisch niet conform en vertoonde een ernstig risico omdat de migratie van borium bijna 3 keer hoger was dan de wettelijke limiet. Dat product werd van de markt gehaald en teruggeroepen bij de consumenten. Dat slijmspeelgoed werd ook genotificeerd via het Rapex-systeem . Voor de andere 5 niet-conforme producten werd de verkoop van het product gestopt of werden de administratieve tekortkomingen opgelost.

  Op basis van de non-conformiteit en dus van gevaren die de speelgoedartikelen vertoonden, maakte de FOD Economie een risicoanalyse.

  Laatst bijgewerkt
  6 juli 2020