persoonlijk vervoermiddel

Europese Controlecampagne CASP2019 Persoonlijke vervoermiddelen - Belgische resultaten 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  We zien elke dag meer en meer persoonlijke vervoermiddelen zoals elektrische fietsen, elektrische steps en hoverboards op straat. In de pers verschenen regelmatig berichten over batterijen die ontploften of vuur vatten door een gebrekkige betrouwbaarheid. Daarnaast worden er regelmatig (zware) ongevallen gemeld bij het gebruiken van die vervoermiddelen. Het is belangrijk om correct om te gaan (rijgedrag en oplaadgewoontes) met die vervoermiddelen.

  Aan de Europese controlecampagne van persoonlijke vervoermiddelen die in deze gecoördineerde actie kadert, namen 11 lidstaten van de Europese Unie (EU) deel: België, Cyprus, Duitsland, Letland, Luxemburg, Malta, Polen, Finland, Frankrijk, Kroatië en Tsjechië.

  Zij controleerde de conformiteit en de veiligheid van die persoonlijke vervoermiddelen op de Europese markt te controleren en ervoor te zorgen dat niet-conforme en/of onveilige producten van de markt worden gehaald.

  In die controlecampagne werden volgende producten beoogd: elektrische fietsen, elektrische steps, hoverboards en monowielen.

  In België, moeten die persoonlijke vervoermiddelen voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines . Bij die campagne werd gebruikgemaakt van delen van o.m. volgende normen:

  • EN ISO 12100:2010(x) “Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction”
  • EN 15194 -2017(x) “Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles”
  • EN 62133-2:2017 “Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 2: Lithium systems”

  In totaal werden voor alle deelnemende landen 46 persoonlijke vervoermiddelen geselecteerd: 12 elektrische fietsen, 19 elektrische steps, 12 hoverboards en 3 monowielen. België bemonsterde 2 elektrische fietsen en 3 elektrische steps.

  De 5 bemonsterde vervoermiddelen werden onderworpen aan een administratieve controle, d.w.z.: een verificatie van de vereisten in het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines en die van de belangrijkste norm(en). Geen enkele voldeed aan de administratieve vereisten.

  Alle 46 bemonsterde persoonlijke vervoermiddelen werden naar hetzelfde labo gestuurd voor de technische testen. De 2 elektrische fietsen en 1 elektrische step waren niet-conform met de geteste technische vereisten. Voor 1 elektrische step konden een aantal testen niet worden uitgevoerd gezien beide exemplaren van de batterij niet functioneerden. Op basis van die resultaten voerde de FOD Economie een risicoanalyse op basis van de non-conformiteiten en dus de gevaren van de geteste producten.

  De batterij voor een elektrische fiets vertoonde een ernstig risico omdat ze ontplofte tijdens het overladen. Die elektrische fiets werd in RAPEX aangemeld.

  Laatst bijgewerkt
  13 juli 2020