Opladers

Europese Controlecampagne CASP2019 Opladers - Belgische resultaten 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Aan de Europese controlecampagne voor opladers die in deze gecoördineerde actie kadert, namen 12 landen deel: België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Kroatië Letland, Malta, Oostenrijk, Slovenië, Tsjechische Republiek en Zweden.

  In België worden de specifieke voorwaarden en essentiële veiligheidseisen voor het op de markt brengen van elektrisch materiaal opgelegd door het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiaal. Voor het testen van de fysische en mechanische vereisten werd gebruikgemaakt van geharmoniseerde normen. 

  Voor de campagne voor CASP 2019 werden monsters genomen van de volgende types opladers:

  1. USB-laders;
  2. Laptop- en tablet-laders;
  3. Opladers voor herbruikbare batterijen voor universeel gebruik.

  België bemonsterde 7 van de in totaal 86 geteste opladers. Die monsternames vonden plaats in juni 2019.

  Drie van de zeven gecontroleerde opladers (43 %) die in België gemonsterd werden waren niet conform. Twee van de niet-conforme opladers vertoonden ook administratieve tekortkomingen. Beide geteste laptop-laders waren conform. Bij de universele batterijlader werd vastgesteld dat er waarschuwingen ontbraken in de handleiding en dat de vereiste kruipafstanden niet gerespecteerd werden. De risicoanalyse resulteerde in een middelhoog risico. Twee van de vier USB-laders waren niet-conform en vertoonden een hoog risico. Bij de ene USB-lader werd vastgesteld dat hij niet voldeed aan de vereisten voor opwarming bij normaal gebruik en niet voldeed aan de naaldvlamtest, de andere USB-lader voldeed eveneens niet aan de vereisten voor opwarming onder normaal gebruik, voldeed niet aan de vereisten voor de kruipafstanden en voldeed niet aan de kogeldrukproef.

  Wanneer we de resultaten voor de volledige campagne CASP 2019 voor opladers bekijken, stellen we vast dat op basis van de technische controle 20 van de 23 universele batterijladers, 13 van de 25 laptop- en tablet-laders en 23 van de 38 USB-laders niet voldoen. Naast de markeringen en instructies zien we steeds de kruipafstanden en afstanden in lucht terugkeren als voornaamste tekortkomingen voor de verschillende types opladers. Vooral bij de USB-laders valt het op dat de niet-conforme laders meestal meerdere tekortkomingen vertonen.

  Laatst bijgewerkt
  7 juli 2020